Klaas

Adviseur

Wie ben je?

Ik ben Klaas Jongejan en woon ruim 30 jaar in Almere.

 

Na mijn actieve werkzaamheden bij het ministerie van Defensie ben ik 12 jaar gemeenteraadslid in Almere geweest. Als gemeenteraadslid heb ik ruimschoots de gelegenheid gehad me te verdiepen in de onderwerpen die binnen het huidige sociaal domein vallen. Denk hierbij aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, Participatiewet, Wonen en Zorg.

 

Gedurende deze periode heb ik Almere goed leren kennen en veel mensen mogen ontmoeten die in het maatschappelijk middenveld in Almere actief zijn.

Aansluitend aan mijn raadsperiode (2014) werd ik gevraagd voorzitter te worden van de nieuw op te richten Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD is een onafhankelijk orgaan binnen Almere dat gevraagd- en ongevraagd advies geeft aan burgemeester, wethouders en de gemeenteraad op alle onderwerpen die binnen het sociaal domein vallen. 

Na twee periodes van vier jaar heb ik de voorzittershamer van de ASD overgedragen.

 

Wat doe je binnen de EigenWijze Company?

Ik ben adviseur en doe veel management gerelateerde zaken bij partners.

 

Waarom past EigenWijze Company bij jou?

Sinds april 2022 maak ik deel uit van het team van EigenWijze Company.

Bij aanvang merkte ik al snel dat het team van Eigenwijze Company actief is op, voor mij, nieuwe terreinen. De nieuwe ‘uitdagingen’ heb ik direct met veel plezier en enthousiasme opgepakt.

 

Wat is jouw droom?

Ik zou graag een Lichthuis, zoals Amsterdam er 4 heeft, openen in Almere.